Samhällsförändring.

Ibland är det enda som saknas - En Ide.

Det finns en hel del i samhället som skulle fungerar ganska bra redan, men som skulle kunna yttreligare förbättras med små justeringar och insatser.

ChangeEverest brinner för utveckling. ChangeEverest flyttar berg. 

Allt som omger oss kan utvecklas från "ganska bra" till "riktigt bra". Med en utgångspunkt i det positiva, i det som redan är värdefullt, blir utvecklingen roligare och en känsla att man är på väg till något framgångsrikt tongivande. 

Man kan utveckla allt - sig själv och andra som individer, sina eller andras kunskaper, sina och andras verksamheter, organisationer, relationer, miljöer... allt. 

Man gör ofta skillnad mellan utveckling och förvaltning, men dessa två sidor av samma "verksamhetsmyntet" har mer gemensamt än de skiljer sig åt. Man kan förvalta utvecklingen och utveckla förvaltningen. Där någonstans, mellan dessa två behov som alla organisationer har, rör sig ChangeEverests tankar, idéer och genomföranden.

ChangeEverest spelar ljuvlig musik på samhällets olika instrument.