Om oss.
Vad? Varför? Hur? När?

ChangeEverest är en ideell förening som skapar förändringar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Föreningen ChangeEverest har som ändamål att skapa förändringar till det bättre i samhället, för individer, grupper och organisationer.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:

  1. definiera ett problem/förbättringsområde

  2. planera för förändring och

  3. genomföra förändringen

Föreningen har sitt säte i Helsingborg, Skånes län och verkar i första hand i Familjen Helsingborg och i andra hand även bredare, inom Sverige och utanför Sverige, om ett visst projekt kräver det.

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

Styrelseordförande: Kristina Milotic

Kan det göras bättre?